Pravidla nakládání s osobními údaji Bohemia Jewelry s.r.o.

www.pragueduckstore.cz

1. Informace o Bohemia Jewelry s.r.o.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti  Bohemia Jewelry s.r.o., IČO: 63983940, se sídlem Ke Stírce 1766/5, Praha 8, PSČ 182 00, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 40128 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „BJ“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.bohemiajewelry.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků Bohemia Jewelry s.r.o., kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. BJ působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. BJ jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Ing. Gabriela Bílková, poverenec@pragueduckstore.cz, 222 326 251.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. V BJ zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na www.pragueduckstore.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte BJ také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. BJ nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi BJ a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže BJ vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům BJ formou obchodních sdělení využívá BJ především e mailovou adresu, příležitostně může využít i telefonní číslo k zasílání SMS. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů BJ v podobě omezeného přímého marketingu. BJ tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na BJ zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas BJ udělujete v průběhu registrace na www.pragueduckstore.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů BJ.

Vezměte prosím na vědomí, že registraci na BJ mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.3. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem BJ do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci BJ mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány BJ a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s BJ.

5.2. BJ dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro BJ pro účely a způsobem, které BJ stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které BJ využívá, patří:

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. BJ zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona BJ následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté BJ požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí BJ pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na BJ vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na BJ a požadovat:

 

7.2. Dále mohou zákazníci BJ vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě BJ neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností BJ se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. Bezpečnost

8.1. BJ dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). BJ klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany BJ pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na BJ e-mailem na adresu poverenec@bohemiajewelry.cz nebo na telefonním čísle 222 326 251.

10. Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 1. 5. 2018.

 

(c) 2023 kachnickydovany.cz - pragueduckstore.cz | Kachničky do vany | Obchodní podmínky | Košík Webdesign ABweb.cz

Nakládání s osobními údaji